FAMILIEOPSTELLING 1 op 1

MEER LIEFDE VOOR JEZELF

        JE EIGEN PLAATS INNEMEN

EINDELIJK JEZELF ALS 'VOLLEDIG' ERVAREN

       NIET MEER GEBONDEN, WEL VERBONDEN 

 

De relatie met een ouder, partner, kind, collega, familielid, het lichaam ... kan scheefgetrokken zijn: je bent voortdurend in de weer en vergeet jezelf, je hebt moeite om complimenten te ontvangen, je rug of ... is belast, je lijdt onder gezins- en familieomstandigheden, je voelt je (vaak) schuldig, je draagt een groot verdriet...

Een familieopstelling geeft een beeld van de verstrikkingen die hierbij spelen.  Dit kunnen hardnekkige patronen zijn die al langer werkzaam zijn, soms overgenomen uit een vorige generatie.  Door die verstrikking is de onderstroom van liefde weggevallen.

Het zien en erkennen van wat in de opstelling zichtbaar wordt maakt vrij.  De liefde - die er altijd was en is - kan weer stromen.  Terwijl je opgesteld staat voel je je zachter worden, je kijkt nu met begrip en compassie naar die relatie.

Een opstelling biedt de mogelijkheid om je eigen kracht te ervaren en vanuit je eigen plek je leven te leiden.  De verwarring in de relatie is weg.  Je kan duidelijker je grens aangeven.

Voor mij als begeleider zijn heelheid en liefde de dragende kracht.  Concreet betekent dit dat ik geen oordeel heb over wat ik zie in de opstelling.

Iedereen hoort erbij, niemand wordt uitgesloten.  Ieder draagt zijn lot en zijn verantwoordelijkheid.  Elkeen is heel, wat h/zij ook deed, en heeft een eigen plek.  Je hoeft niet te dragen wat bij een ander hoort.

Ik werk volgens het Nieuwe Opstellen (Bert Hellinger).  

Diploma Bert Hellinger opleiding  Het Nieuwe Opstellen van Bewustzijnshuis

 

Neem contact met mij op indien je graag een opstelling wil.

kostprijs vanaf januari 2023: 95 €